Szykuj czy szykój

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

szykuj

Niepoprawna pisownia

szykój

Poprawna forma to "szykuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Janusz szykuj się, jedziemy na ryby.

Nie szykuj się tak bardzo, nie idziemy na żadną galę, tylko do kina.