Szykuj czy szykój

Jak się pisze?

Poprawnie

szykuj

Niepoprawnie

szykój

Poprawna forma to "szykuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Janusz szykuj się, jedziemy na ryby.

Nie szykuj się tak bardzo, nie idziemy na żadną galę, tylko do kina.

Szykuj się na ten mecz, bo będzie naprawdę wymagający.