Sześćdziesiąt czy sześdziesiąt

Jak się pisze?

Poprawnie

sześćdziesiąt

Niepoprawnie

sześdziesiąt

Poprawna forma to "sześćdziesiąt".

Przykłady:

Jego zakupy kosztowały ponad sześćdziesiąt złotych.

Za około sześćdziesiąt dni miały odbyć się pierwsze kwalifikacje do turnieju.

Nasze dwie klasy liczyły łącznie około sześćdziesięciu uczniów.