Co tydzień czy cotydzień

Jak się pisze?

Poprawnie

co tydzień

Niepoprawnie

cotydzień

Poprawny jest zapis rozłączny: "co tydzień".

Przykłady:

Spotykamy się tutaj mniej więcej co tydzień i wspólnie gramy w szachy.

Trenujemy co tydzień. W każdą środę około godziny osiemnastej.

Gdybym mógł, chodziłbym do tej restauracji co tydzień.