Dołączył czy dołonczył

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

dołączył

Niepoprawna pisownia

dołonczył

Poprawna forma to "dołączył" zapisywane z "ą".

Przykłady:

Do naszej drużyny niedawno dołączył nowy obrońca.

Cieszę się, że ostatecznie do nich dołączył. W tym klubie będzie mógł walczyć o dużo więcej.