Swoich czy swojich

Jak się pisze?

Poprawnie

swoich

Niepoprawnie

swojich

Poprawna forma to "swoich" zapisywane bez wykorzystania litery "j".

Przykłady:

Nie masz swoich spraw? Zajmij się sobą.

Zaproszę kilku swoich znajomych.

Pożyczałeś mu którąś ze swoich książek?