Stuprocentowy czy stu procentowy

Jak się pisze?

Poprawnie

stuprocentowy

Niepoprawnie

stu procentowy

Poprawny jest zapis łączny: "stuprocentowy".

Przykłady:

Był kompletnie przekonany. Twierdził, że szanse są stuprocentowe.

Powiedziała, że to stuprocentowy syrop klonowy. Zastanawiałam się, jak on smakuje.