Pozwiedzać czy po zwiedzać

Jak się pisze?

Poprawnie

pozwiedzać

Niepoprawnie

po zwiedzać

Poprawna forma to "pozwiedzać" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Chcieliśmy po prostu pozwiedzać to miasto przez weekend.

Jeżeli się uda, w przyszłym roku chciałbym przez jakiś czas pozwiedzać ten kraj.

Zapytałem ich, czy moglibyśmy pozwiedzać muzeum.