Potrzymać czy potszymać

Jak się pisze?

Poprawnie

potrzymać

Niepoprawnie

potszymać, potżymać

Poprawna forma to "potrzymać" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Pani zapytała mnie, czy mógłbym przez chwilę potrzymać jej miejsce w kolejce.

Poprosił mnie, żebym spróbował to przez chwilę potrzymać.