Śrubowkręt czy śrubokręt

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

śrubokręt

Niepoprawna pisownia

śrubowkręt

Poprawna forma to "śrubokręt" zapisywane bez użycia dodatkowej litery "w".

Przykłady:

Mógłbyś podać mi śrubokręt? Muszę to mocniej dokręcić.

Jeśli chcesz to przykręcić, kręć śrubokrętem zgodnie z ruchem wskazówek zegara.