Spośród czy z pośród

Jak się pisze?

Poprawnie

spośród

Niepoprawnie

z pośród

Spośród - przyimek informujący o tym, że to, o czym jest mowa w danym zdaniu, należy do jakiejś wyróżnionej części lub, że z danego miejsca coś np. się wyłoniło lub wysunęło.

Przykłady:

Myślę, że to najlepszy spośród możliwych wyborów.

Nagle obca mi postać wyłoniła się spośród drzew.

Spośród wszystkich owoców, które w życiu jadłem, najbardziej zasmakowały mi banany.