Spadkodawczyni czy spadko dawczyni

Jak się pisze?

Poprawnie

spadkodawczyni

Niepoprawnie

spadko dawczyni

Poprawna forma to "spadkodawczyni" zapisywane łącznie.

Znaczenie: 

  • Kobieta pozostawiająca spadek

Przykłady:

Musieli uszanować wolę spadkodawczyni.

Wszystko zależało od tego, co postanowiła spadkodawczyni.