Niedoszacowane czy nie doszacowane

Jak się pisze?

Poprawnie

niedoszacowane

Niepoprawnie

nie doszacowane

Poprawna forma to "niedoszacowane" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Obawiam się, że przedstawione koszty są niedoszacowane.

Skutki tamtych wydarzeń są według niej wciąż niedoszacowane.