Smaruje czy smaróje

Jak się pisze?

Poprawnie

smaruje

Niepoprawnie

smaróje

Poprawna forma to "smaruje" zapisywane z końcówką "-uje".

Uwaga! W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej poprawna jest forma "smaruję" zapisywana z ostatnią literą "ę" (ja smaruję).

Przykłady:

Podobno smaruje czymś tę bramę, żeby sprawniej się przesuwała.

Moja żona zawsze przed opalaniem smaruje swoje ciało specjalnym kremem do opalania.