Skura czy skóra

Jak się pisze?

Poprawnie

skóra

Niepoprawnie

skura

Poprawna forma to "skóra" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Skóra tych owoców jest niejadalna.

Spokojnie, mam naprawdę grubą skórę.

Zawsze powtarzał, że tanio skóry nie sprzeda.