Zdarzy czy zdaży

Jak się pisze?

Poprawnie

zdarzy

Niepoprawnie

zdaży

Poprawna forma to "zdarzy" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Zdarza ci się czasami zapomnieć telefonu? Ja prawie codziennie wychodzę z mieszkania bez niego.

Najmocniej przepraszam, już więcej się to nie zdarzy.

Myślę, że dziś się to już raczej nie zdarzy.