Potrafi czy umie

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

potrafi, umie

Niepoprawna pisownia

-

Obie formy są poprawne i w wielu przypadkach można ich używać zamiennie.

  • Umie - ma w jakiejś dziedzinie praktyczną wiedzę, jest w stanie coś zrobić
  • Potrafi - zdołać coś zrobić, dokonać; posunąć się do pewnych granic w swoim postępowaniu

Czasownik "umieć" jest czasownikiem niedokonanym, a "potrafić" dwuaspektowym, dzięki czemu może być używany w odniesieniu do jakichś stanów, czy powtarzalnych czynności.

Przykłady:

Jego brat potrafi całymi dniami grać w gry komputerowe.

Umie pan rozwiązywać tego typu zadania?

Jeśli chce, potrafi być naprawdę bardzo miły.

Od niedawna mój kuzyn umie grać także na gitarze.

Komentarze
Dodaj komentarz
Treść komentarza:
Podpis:
2 + 2 =