Skrótów czy skrutów

Jak się pisze?

Poprawnie

skrótów

Niepoprawnie

skrutów

Skrótów - dopełniacz liczby mnogiej rzeczownika skrót.

Skrót - skrócenie czegoś (np. zmniejszenie długości jakiegoś tekstu), krótsza droga, krótszy symbol danego wyrazu lub wyrażenia (np. m.in. jako skrót od między innymi). 

Przykłady:

Nie znałem tych skrótów, faktycznie tędy dojedziemy szybciej!

Jaka jest poprawna pisownia tych skrótów?

Te teksty będą za długie, zrób może kilka skrótów.