Siódmy czy siudmy

Jak się pisze?

Poprawnie

siódmy

Niepoprawnie

siudmy

Poprawna forma to "siódmy" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

Był siódmy na mecie, co było dla niego bardzo satysfakcjonującym wynikiem.

Uzyskał siódmy najwyższy wynik w klasie.

To już mój siódmy rower.