Nie mieli czy niemieli

Jak się pisze?

Poprawnie

nie mieli

Niepoprawnie

niemieli

Poprawna forma to "nie mieli" zapisywane rozłącznie.

Uwaga! Zapis łączny "niemieli" może być poprawny w przypadku, gdy będzie występował jako forma wyrazu "niemieć" (stawali się niemymi).

Przykłady:

Jego rodzice nie mieli wystarczająco pieniędzy na jego dalszą edukację.

Wydawało się, że nie mieli z nimi najmniejszych szans, a mimo to udało im się wygrać.

Myślę, że nie mieli jej tego za złe.