Co róż czy co rusz

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

co rusz

Niepoprawna pisownia

co róż

Poprawna forma to "co rusz".

Przykłady:

Co rusz przypominał jej, że zachowała się ostatnio wobec niego nie w porządku.

Marcin co rusz wykonywał i odbierał jakieś połączenia telefoniczne. Nie dało się z nim przez to normalnie porozmawiać.