Schrupać czy shrupać

Jak się pisze?

Poprawnie

schrupać

Niepoprawnie

zchrupać

Poprawna forma to "schrupać".

Przykłady:

Powiedziała mi, że mogłaby mnie schrupać.

Nie wiem jak to schrupać.