Rzekł czy żekł

Jak się pisze?

Poprawnie

rzekł

Niepoprawnie

żekł

Poprawna forma to "rzekł" zapisywane z pierwszymi literami "rz".

Przykłady:

Jego ojciec rzekł, że jest z niego naprawdę dumny.

Organizator zawodów rzekł, że rozpoczną się one za kilkanaście minut.