Rósł czy rusł

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

rósł

Niepoprawna pisownia

rusł

Poprawna forma to "rósł" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

Jego syn rósł naprawdę w bardzo szybkim tempie.

Z miesiąca na miesiąc jej brzuch rósł coraz bardziej.