Puki czy póki

Jak się pisze?

Poprawnie

póki, puki

Niepoprawnie

-

Oba zapisy są poprawne, jednak mają różne znaczenia.

1. Póki — dopóki.

Przykłady:

Zrób to, póki tu jestem. Pomogę Ci.

Zadzwoń do niej, póki się nie rozmyśliła.


2. Puki — puknięcia. 

Przykład:

Jadę jutro do mechanika. W moim samochodzie ciągle słychać jakieś stuki i puki.

Słyszałem tam jakieś dziwne puki. Nie mam pojęcia, skąd dobiegały.