Przyrzekam czy przyżekam

Jak się pisze?

Poprawnie

przyrzekam

Niepoprawnie

przyżekam

Poprawna forma to "przyrzekam" zapisywane z dwoma "rz".

Przykłady:

Przyrzekam, że nie wyrządzę jej krzywdy.

Przyrzekam sobie, że nie poddam się tak długo, aż nie znajdę nowej pracy.