Przyjżeć czy przyjrzeć

Jak się pisze?

Poprawnie

przyjrzeć

Niepoprawnie

przyjżeć

Poprawna forma to "przyjrzeć" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Jak mogłeś mu się nie przyjrzeć?

Udało ci się jej przyjrzeć?

Muszę się bliżej przyjrzeć temu pomysłowi. Wydaje się ciekawy.