Nie jestem czy niejestem

Jak się pisze?

Poprawnie

nie jestem

Niepoprawnie

niejestem

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie jestem".

Przykłady:

Spokojnie, nie jestem twoim wrogiem.

Nie potrafię ci pomóc, przecież nie jestem informatykiem.

Nie jestem zadowolony z takiego obrotu spraw.