Muwi czy mówi

Jak się pisze?

Poprawnie

mówi

Niepoprawnie

muwi

Poprawna forma to "mówi" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

Mówi się "dziękuję" synku.

Niech mi pan już o tym nie mówi, nie chce mi się tego słuchać.

Więc mówi pan, że już od kilku miesięcy nie ma tu tego sklepu?