Przeważać czy przewarzać

Jak się pisze?

Poprawnie

przeważać

Niepoprawnie

przewarzać

Poprawna forma to "przeważać" zapisywane z "rz" i "ż".

Przykłady:

Wydaje mi się, że mogli przeważać nad nimi strategią.

Chyba nie powinno to przeważać nad pozostałymi argumentami.