Przekaże czy przekarze

Jak się pisze?

Poprawnie

przekaże

Niepoprawnie

przekarze

Poprawną pisownią jest "przekaże", zapisywane przez "ż"

W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej poprawnym zapisem będzie "przekażę" z "ę" na końcu.

Błędne skojarzenie może budzić wyraz karze.

Przykłady:

Świetnie, dziękuję za informacje. Wieczorem przekażę mu dobre wieści.

Możesz zaczynać od zaraz, Ania zaraz przekaże Ci szczegóły.

Ojciec wiele lat temu obiecał, że przekaże mu firmę, którą wspólnie budowali.