Artykułu czy artykółu

Jak się pisze?

Poprawnie

artykułu

Niepoprawnie

artykółu

Poprawnym zapisem jest "artykułu".

Artykuł to jedna z najważniejszych form dziennikarskich, zawierającą omówienie wydarzeń politycznych, społecznych lub kulturalnych. Artykułem nazywa się również część ustawy lub umowy, a także produkty, towary (będące przedmiotem handlu). 

Przykłady:

W tym sklepie znajdziesz mnóstwo artykułów papierniczych, spróbuj tu poszukać.

Pamiętasz, co poleciłeś mi przeczytać? Od tego artykułu aż rozbolała mnie głowa!

Według trzeciego artykułu tamtej umowy, takie działania powinny być niedozwolone.