Powierzone czy powieżone

Jak się pisze?

Poprawnie

powierzone

Niepoprawnie

powieżone

Poprawna forma to "powierzone" zapisywane przez "rz".

Powierzyć - zlecić komuś wykonanie czegoś lub objęcie jakiejś funkcji, oddać kogoś pod czyjąś opiekę, czy wyznać komuś jakąś tajemnicę.

Przykłady:

Moje zwierzęta na czas wyjazdu zostały powierzone moim rodzicom.

Wykonałeś wszystkie powierzone Tobie zadania?

Wygadał wszystkie powierzone mu tajemnice.