Wyrażam czy wyrarzam

Jak się pisze?

Poprawnie

wyrażam

Niepoprawnie

wyrarzam

Poprawna forma to "wyrażam" zapisywane przez "ż".

Przykłady:

Czy wyrażam się jasno? Zrozumieliście?

Przepraszam, ale właśnie w ten sposób wyrażam Ci swoje uczucia.

Nie wyrażam na takie coś zgody.