Poprosiła czy po prosiła

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

poprosiła

Niepoprawna pisownia

po prosiła

Poprawna forma to "poprosiła" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Wiola poprosiła o dodatkowe piętnaście minut.

Podobno poprosiła ją o pomoc w tym zadaniu.

Poprosiła go, żeby z nią porozmawiał.