Położe czy położę

Jak się pisze?

Poprawnie

położę

Niepoprawnie

położe

Poprawna forma to "położę" zapisywane z ostatnią literą "ę".

Przykłady:

Położę telefon na tej szafce, w porządku?

Po pracy najprawdopodobniej położę się na kanapie i poczytam jedną z moich ulubionych książek.