Pokoii czy pokoi

Jak się pisze?

Poprawnie

pokoi, pokojów

Niepoprawnie

pokoii

Poprawna pisownia to "pokoi" zapisywane przez jedno "i", a także "pokojów" zapisywane z "ó" zamkniętym.

Przykłady:

Jeden z tych pokoi został zarezerwowany przez naszych kuzynów.

Nie chciałbym wylosować jednego z pokojów na samej górze, wydaje mi się, że mam lęk wysokości.