Niepoprawne czy nie poprawne

Jak się pisze?

Poprawnie

niepoprawne

Niepoprawnie

nie poprawne

Poprawna forma to "niepoprawne" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Wydaje mi się, że przyjąłeś niepoprawne założenie, przez co wynik może wyjść błędny.

To, co mówisz, jest według mnie niepoprawne. Możemy o tym porozmawiać?

Jego zachowanie było niepoprawne, nie powinien zachowywać się tak głośno w takim miejscu. Dobrze, że jego mama zwróciła mu uwagę.