Nad tym czy nadtym

Jak się pisze?

Poprawnie

nad tym

Niepoprawnie

nadtym

Poprawny jest zapis rozłączny: "nad tym".

Przykłady:

Popracuj nad tym, powinieneś to jeszcze doszlifować.

Nie mogę się zdecydować, czy na pewno chciałbym to kupić. Muszę nad tym pomyśleć.

Przestałem się nad tym zastanawiać i kontynuowałem naukę.