Nie należy czy nienależy

Jak się pisze?

Poprawnie

nie należy

Niepoprawnie

nienależy

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie należy".

Przykłady:

Według mnie nie należy przejmować się takimi rzeczami. Szkoda na to nerwów. 

Moim zdaniem nie należy ci się takie traktowanie, zasługujesz na kogoś lepszego.

Ten awans nie należy mu się tak bardzo jak mnie, ale decyzja będzie zależała od szefa.