Podczas czy pod czas

Jak się pisze?

Poprawnie

podczas

Niepoprawnie

podczas

Poprawny jest zapis łączny: "podczas".

Podczas - w trakcie trwania czegoś.

Przykłady:

Twój brat mówił, że śpiewałeś ostatnio podczas snu.

Nie potrafię skupić się podczas słuchania muzyki.

Podczas tych ferii powinnaś nadrobić braki w nauce i zacząć przygotowywać się do matury.