Pilnuje czy pilnóje

Jak się pisze?

Poprawnie

pilnuje

Niepoprawnie

pilnóje

Poprawna forma to "pilnuje" zapisywane z końcówką "-uje".

Przykłady:

Policjant od około godziny pilnuje porządku na tym skrzyżowaniu.

Nasz pies zawsze pilnuje naszego kota. Nie dałby zrobić mu krzywdy.