Ówczesnych czy uwczesnych

Jak się pisze?

Poprawnie

ówczesnych

Niepoprawnie

uwczesnych

Poprawna forma to "ówczesnych" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Nie był zbyt przystosowany do ówczesnych realiów.

Zawsze bardzo dbał o swoich ówczesnych przyjaciół.

Bardzo chciałbym obejrzeć kilka ówczesnych meczów.