Otrzymano czy otżymano

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

otrzymano

Niepoprawna pisownia

otżymano

Poprawna forma to "otrzymano" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Ankiety wysłano do wszystkich uczniów, a otrzymano zaledwie kilka odpowiedzi.

Na skutek badań otrzymano bardzo interesujące wyniki.

Do dziś nie otrzymano od nich żadnych nowych informacji.