Ostrożnie czy ostrorznie

Jak się pisze?

Poprawnie

ostrożnie

Niepoprawnie

ostrorznie

Poprawna forma to "ostrożnie" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Zachowujcie się tu bardzo ostrożnie.

Zawsze starał się pracować ostrożnie i dbał o to, żeby nikomu się nic nie stało.

Z ostrymi narzędziami należy obchodzić się bardzo ostrożnie.