Ogólnopojęty czy ogólno pojęty

Jak się pisze?

Poprawnie

ogólnopojęty

Niepoprawnie

ogólno pojęty

Poprawny jest zapis łączny: "ogólnopojęty".

Przykłady:

Na takie działania nie pozwalał ogólnopojęty regulamin.

To jedna z ogólnopojętych zasad, nie powinniście się tak zachowywać.