Odtąd czy od tąd

Jak się pisze?

Poprawnie

odtąd

Niepoprawnie

od tąd

Poprawna forma to "odtąd" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Odtąd nie chciałem już więcej oglądać tego programu

Zapytał, czy będziesz chciał odtąd pracować w innej firmie.