Zechciałbyś czy zechciał byś

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

zechciałbyś

Niepoprawna pisownia

zechciał byś

Poprawny jest zapis łączny: "zechciałbyś".

Przykłady:

Zechciałbyś mi pomóc dziś wieczorem?

Zechciałbyś pójść ze mną do kina na ten film?

Zechciałbyś mi towarzyszyć na tym balu?