Oczym czy o czym

Jak się pisze?

Poprawnie

o czym

Niepoprawnie

oczym

Poprawna jest pisownia rozłączna: "o czym".

Przykłady:

O czym chciałbyś z nią porozmawiać?

Nie wiem, o czym mógłbym napisać, gdybym dostał takie zadanie na przykład na maturze.

O czym ciekawym czytałeś w tej książce?