Nie zrobione czy niezrobione

Jak się pisze?

Poprawnie

niezrobione

Niepoprawnie

nie zrobione

Poprawny jest zapis łączny: "niezrobione".

Przykłady:

Muszę w końcu dokończyć te niezrobione rzeczy.

Niestety zostało to niezrobione w wyznaczonym terminie.

Mój syn już włączył ulubioną grę, a zadania domowe nadal są niezrobione!