Nie byłby czy niebyłby

Jak się pisze?

Poprawnie

nie byłby

Niepoprawnie

niebyłby

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie byłby".

Przykłady:

Myślę, że nasz szef nie byłby zadowolony z takiego rezultatu.

To raczej nie byłby wystarczająco dobry wynik.

Paweł nie byłby sobą, gdyby nie zapytał mnie, która jest godzina.